Visit Luleå

Vi fick i uppdrag att designa om och utveckla Visit Luleås nya webbplats som informerar turister, boende och de egna medlemsföretagen om allt som händer i Luleå.

  • Datum: 2019
  • Uppdrag: Webb, Strategi, Copy
  • Kund: Visit Luleå

Vår största utmaning var att sätta en ny digital strategi och en design som avspeglar Visit Luleås profil. Resultatet blev en strategi som går ut på att förenkla redaktörernas jobb, men även göra så att besökarna lättare ska hitta det som de söker.

Ett av många krav var att webbplatsen skulle integreras mot SimpleViews (fd. TellUs) destinationsverktyg. Ett tredjepartsverktyg som samlar in data från företag och evenemang runt om i världen. I och med nyutvecklingen har vi lyckats skapa inbjudande innehåll där designen samverkar för att inspirera, informera och erbjuda upplevelser som möjliggör nya bokningar och köp.

— "Besökswebben är ett viktigt verktyg för oss att visa upp platsen Luleå; lokalt, nationellt och internationellt." 

visit_web-sketches.jpg


Efter ett workshop-möte tog vi fram ett par koncept med hjälp av wireframes. 


Vi har tidigare varit med och tagit fram Visit Luleås filmer för The Luleå Way.
Dessa filmer ville vi naturligtvis lyfta upp tidigt på startsidan.

vl_web-double.jpg
visit-web-2.jpg
visit-mobile.jpg

Två månader efter lansering ser vi redan lyckade delresultat. Besökarna stannar på sidorna 22% längre än tidigare och besöker fler sidor, en ökning med hela 25%. 

Besök Visit Luleå