Visit Luleå

Vi fick i uppdrag att designa om och utveckla Visit Luleås nya webbplats som informerar turister, boende och de egna medlemsföretagen om allt som händer i Luleå.

  • Datum: 2019
  • Uppdrag: Webb, Strategi, Copy
  • Kund: Visit Luleå

Utmaning

Vi fick I uppdrag att designa och utveckla Visit Luleås nya webbplats. Besökswebben ska i design och innehåll visa upp varumärket Luleå och dess erbjudande på ett attraktivt och inspirerande sätt. Utmaningen var att sätta en ny digital strategi och en design som avspeglar Visit Luleås profil. Ett av många krav var att webbplatsen skulle integreras mot SimpleViews (f.d TellUs) destinationsverktyg – ett tredjepartsverktyg som samlar in data från företag och evenemang runt om i världen. 

Lösning

Huvudmålet med den digitala strategin var att förenkla användandet för redaktörer och besökare. Vi arbetade med en dynamisk utformning där det första innehåll besökaren möts av baseras på löpande urval av redaktören – så kallat “featured content”. Innehållet presenteras under olika teman som baseras på Luleås unika erbjudande. Designen håller en avskalad ton, med bas i Luleås varumärkesdesign, för att lägga fokus på bilder, filmer och annat innehåll som bärare av budskapet. Vi har satsat på att utveckla filmvisning med en bra användarupplevelse för att bidra till känslan av en levande och inspirerande webbplats.

Resultat

Visit Luleås nya webbplats är ett viktigt verktyg i att visa upp platsen; lokalt, nationellt och internationellt. Vi har skapat ett inbjudande innehåll där designen samverkar för att inspirera, informera och erbjuda upplevelser som möjliggör nya bokningar och köp via utvalda produktägare och entreprenörer.

– Ett av våra önskemål var en riktigt skarp design som sticker ut, vilket Meramedia verkligen levererat. För oss är det viktigt att ha en trygg och kunnig partner i den här typen av projekt då digitaliseringen i allra högsta grad påverkar besöksnäringen och kraven på digital tillgänglighet och möjlighet till köp hela tiden ökar, säger Maria Wahlberg, kommunikationsansvarig på Visit Luleå.

 

visit_web-sketches.jpg


Efter ett workshop-möte tog vi fram ett par koncept med hjälp av wireframes. 


Vi har tidigare varit med och tagit fram Visit Luleås filmer för The Luleå Way.
Dessa filmer ville vi naturligtvis lyfta upp tidigt på startsidan.

vl_web-double.jpg
visit-web-2.jpg
visit-mobile.jpg

Två månader efter lansering ser vi redan lyckade delresultat. Besökarna stannar på sidorna 22% längre än tidigare och besöker fler sidor, en ökning med hela 25%. 

Besök Visit Luleå