Duroc Rail

En av våra många kunder är Duroc Rail som levererar underhåll p� järnvägshjul för lok samt person- och godsvagnar. Företaget finns på Svartöns industriområde i Luleå och tillgodoser främst norra Sveriges behov av underhåll på järnvägshjul, men deras kunder finns i hela Skandinavien. Meramedia fick förtroendet att producera kompletta webbtexter åt Duroc Rail.

Behov

Duroc Rail är ett Luleåbaserat dotterbolag till den större koncernen Duroc. Inför lanseringen av koncernens nya webbplats var Duroc Rail i behov av nya webbtexter som i grova drag beskriver vilka de är, vad de gör och vad de är bra på. Uppdraget har inte bara innefattat textproduktion utan även förslag på innehållsupplägg och, alltså webbsidans sidstruktur.

Text är en investering. Hur vi kommunicerar är avgörande för hur andra ser på oss. I Duroc Rails fall har kommunikationen flera målgrupper, som befintliga och potentiellt nya kunder och samarbetspartners, studenter och forskare, lokala näringslivet och eller nya medarbetare.

— När det gäller komplexa processindustrier kan vara lättare sagt än skrivet. Det handlar initialt om att vara intresserad, om att lägga ner pennan och lyssna tills du förstår, berättar Viktor Johansson, Copywriter på Meramedia.

Skärmavbild 2017-11-08 kl. 15.20.43.png
duroc-worker-heavy-push.jpg

Process

Textproduktion inleds alltid med noggrann research utifrån befintligt material, men inte minst möte och intervju med kund för att verkligen förstå Duroc Rails process, erbjudande och målgrupp. Vi behöver alltid ta reda på vad vi egentligen vill säga, hur vi ska säga det men framförallt till vem. Det avgör saker som längd, ton och innehåll.

Efter det följer produktionen och utmaningen med att kortfattat och begripligt beskriva någonting komplext. Det kräver inte bara förmåga att formulera sig i text utan även intresse, förståelse och respekt för vad kunden gör, och vad kunden i sin tur ger sina kunder, och i Duroc Rails, fall hela marknader och samhället i stort. Innehållet ska följa fackspråk och branschtermer, men ändå inte vara onödigt krånglig. Tonen ska vara avslappnad och rak men samtidigt professionell.

duroc-writing.jpg

Resultat

Resultatet är kompletta webbtexter med lång livslängd, tydligt strukturerade och möjliga att tilltala såväl kunder, studenter och potentiella nya medarbetare som näringsliv och samarbetspartners. Texterna berättar vilka Duroc Rail är; vilka tjänster de tillhandahåller men också texter som går djupare och sätter ord på vad företaget ger och varför de finns. Det inkluderar också vad vi i branschen kallar för Boilerplate text och tagline.

— Texterna kan med tiden kräva vissa uppdateringar, annars är de en långsiktig kommunikativ investering som ger tydlighet för alla som vill veta vem du är och vad du ger och gör, menar Viktor Johansson.