Duroc Rail

En av våra många kunder är Duroc Rail som levererar underhåll på järnvägshjul för lok samt person- och godsvagnar. Företaget finns på Svartöns industriområde i Luleå och tillgodoser främst norra Sveriges behov av underhåll på järnvägshjul, men deras kunder finns i hela Skandinavien. Meramedia fick förtroendet att producera film åt Duroc Rail. 

Behov

Duroc Rail var i behov av en film som kan fungera som en enklare, övergripande och beskrivande företagspresentation. Tillsammans med kunden kom vi överens om att producera något som flexibelt och i kombination med annan information går att använda i på företagets nya webbplats, LinkedIn och i sociala medier. Filmen skulle inte minst passa att använda i alla former av företagspresentationer för exempelvis kunder, näringsliv, beslutsfattare, studenter eller vid potentiella rekryteringar. Filmen skulle förmedla företaget och tjänsterna med en modern och ”digitaliserad känsla” och på ett sätt stärka varumärket och övergripande beskriva vad företaget gör och vad som är företagets styrkor.

duroc-worker.jpg
duroc-glove.jpg

Process

Vi tittar tillbaka på en smidig, effektiv rolig produktion. Många gånger handlar det om att vara överens om vad vi vill göra och hur det ska kännas. Så var fallet även här. 

Vad är grejen med Duroc Rail i Luleå? De är digitaliserade och teknologiska. Det utför kompletta, effektiva och högkvalitativa underhåll på järnvägshjul för lok samt person- och godsvagnar. I fabriken flyter processen på och visualiserar det företaget står för och levererar. Det bästa vi kan göra är att visa processens alla delmoment och stationer i ett tempo och ett flöde som säger något om ett företag som har i uppgift att hålla marknaden rullande, varje dag året om. När idén satt och dispositionen var färdig gick produktionen snabbt och smidigt, såväl med filmandet på plats som redigeringen efteråt.

Filmen är gjord i två versioner; en med och en utan informativ text. Texten är framtagen utifrån Duroc Rails nya webbtexter som Meramedia också har producerat.

Till den här filmen valde vi att inte jobba med färdig musik. De fanns inget som vi ville ha. Istället hittade vi en pulserande rytm som påminde om tåg och passade väl ihop med filmens flöde. Vi tillförde vissa ljudelement som förhöjer helheten, men inte minst lät vi industrins alla ljud ta plats och levandegöra.

Resultat

Resultatet blev som både vi och kunden ville, mycket tack vare en bra planering. Eller, resultatet blev snarare bättre än väntat. Vi har lyckats sammanfatta stora delar av en tjänstekedja och en processindustri på cirka 90 sekunder och på ett fartfyllt och berättande sätt som kan tilltala såväl intresserade kunder i sextiofemårsåldern eller nyfikna i femårsåldern. Det är en konst. 

En aspekt och en nytta som vi faktiskt inte tänkte på var den interna stoltheten.

En lagom lång film som på ett och visuellt tilltalande och pedagogiskt sätt visar hela process-kedjan och på så sätt berättar vad Duroc Rail gör. Att göra det på ett bra sätt handlar inte bara om att visa upp Duroc Rail som företag och industri. Det handlar även om att med respekt och känsla visa upp vad alla medarbetare gör varje dag.

 Här är Duroc Rail. Enjoy!

"Våra anställda har verkligen uppskattat filmen och velat visa upp den för sina nära och kära. Den förklarar och visar vad vi gör på ett väldigt bra sätt." — Dan Bergman, VD, Duroc Rail.