Välkomna Axel och Terése!

2019 / 04 / 03

Från vänster: Therese Brun, Axel Berger, Terése Taaveniku och Johanna Grimståhl.

Meramedia satsar på ytterligare strategisk kompetens inom både hållbarhet och digitalisering. Axel Berger tillträder som senior copywriter och hållbarhetsexpert. Ny projektledare är Terése Taaveniku med lång erfarenhet av stora digitaliseringsprojekt.

- Just nu pågår en omställning för verksamheter att hantera såväl hållbarhet som digitalisering. Genom rekryteringen av Axel Berger och Terése Taaveniku stärker vi teamet ytterligare för att kunna leverera konkurrenskraftig och strategisk spetskompetens och hantera den efterfrågan vi ser på marknaden, säger Johanna Grimståhl, vd, Meramedia.

Under de senaste tre åren har Meramedia gått från 8 anställda till 26, där samtliga arbetar med strategisk kommunikation i vid bemärkelse. Meramedia grundades som webbyrå och är nu en fullservicebyrå som erbjuder strategisk kommunikation, utveckling, design, event, mötesplatser och utbildning.
En central del i vägen framåt är satsningar inom hållbarhet.

Axel Berger har mångårig och gedigen erfarenhet som senior copywriter och strategisk kommunikationspartner för stora nationella och internationella företag i vitt skilda branscher; från bygg-, skogs- och gruvindustri till finansinstitut, utbildning, besöksnäring och livsmedelsindustri. Berger har bland annat skrivit års- och hållbarhetsredovisningarna för LKAB under flera år och arbetat nära och tillsammans med många av branschens vassaste inom hållbarhetsfrågor.

Meramedia bygger, designar och driftar webbplatser och webbaserade affärssystem och har för närvarande ett flertal större pågående digitaliseringsprojekt. Tidigare i år tillträdde Terése Taaveniku för att stärka upp med projektledning inom digitalisering. Terése Taaveniku är civilingenjör i datateknik och har flera års erfarenhet av programvaru-utveckling och projektledning för stora kunder i IT-branschen.

- Både hållbarhet och digitalisering är högaktuella ämnen som erbjuder fantastiska affärsmöjligheter och många kommunikationsutmaningar, vilket vi älskar. Meramedia ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med alla våra nyfikna och intressanta kunder, säger Therese Brun, vice vd, Meramedia.
Therese Brun, Axel Berger, Terése Taaveniku och Johanna Grimståhl