GPDR

GDPR

Nya dataskyddsregler inom EU

I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. GDPR beskriver en ny EU-omfattade lag som berör all typ av persondata som direkt eller indirekt kan knytas till en individ och ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL).

Har ni en webbplats eller webbshop så kommer ni att behöva informera om vilka persondata ni sparar om era besökare och kunder - samt varför. Med persondata avses allt som kan kopplas till en individ, exempelvis namn, epostadress eller telefonnummer. Som individ ska man få möjlighet att ge sitt medgivande innan persondata sparas.

GDPR omfattar väldigt mycket, bland annat krav på skalskydd, kryptering, rätten att bli glömd, övervakning av egna system och möjlighet för individer att byta leverantör och samtidigt få med sig sin egen persondata. Brott mot lagen kan innebära administrativ sanktionsavgift på upp till 4% av företagets globala omsättning per överträdelse. I Sverige finns förslag på att beloppet ska vara mellan 10 och 20 miljoner kronor.

Mer information om GDPR och dess omfattning hittar ni på www.eugdpr.org samt hos Datainspektionen 

Kontakta oss

Vi kan hjälpa er med modifiering av webbplatsen för att uppfylla de nya kraven genom att informera era besökare om vad som sparas, samt ge dem möjlighet att tillåta eller avböja att lagring sker.

E-post: anders@meramedia.se
Telefon: 070-39 39 307